Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, η επωνυμία, τα χρώματα και το λογότυπο του ΔΔΕΕΨΥ καθώς και η ονομασία του διαδικτυακού τόπου www.depsy.gr γραμμένη με κεφαλαία ή πεζά με τόνους ή χωρίς και με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του ΔΔΕΕΨΥ και αποτελεί πνευματικό δικαίωμα αυτού το οποίο έχει κατοχυρωθεί με αριθμό 217078 και ημερομηνία δικασίμου Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων 25 Σεπτεμβρίου 2012.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή εικόνας, κειμένου μερική ή ολική, αναπαραγωγή ήχου καθώς και η αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση ή μεταγλώττιση, διαμόρφωση ή τροποποίηση, διαστρέβλωση ή παραπληροφόρηση ή πάσης φύσεως παρέμβαση στο περιεχόμενο του ΔΔΕΕΨΥ με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο τμηματικά, περιληπτικά ή ολοκληρωτικά καθώς ισχύει ο Νόμος περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση δε, που παραβιαστεί ο παρών όρος από τρίτους, κάθε σχετική αναφορά θεωρείται παράνομη και καταχρηστική ενώ, ο κάτοχος των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν αποκλείεται να αξιώσει την αστική του αποζημίωση από κάθε εμπλεκόμενο τρίτο.

Το ΔΔΕΕΨΥ παρέχει τις υπηρεσίες του αυτόνομα και αποκλειστικά προσφέροντας τις επιμορφωτικές δραστηριότητες στην Ελληνική Επικράτεια. Το ΔΔΕΕΨΥ δεν διατηρεί συνεργασίες με συναφείς οργανισμούς ή ιδιώτες, πέρα από αυτές που αναφέρονται επίσημα στην ιστοσελίδα του ΔΔΕΕΨΥ www.depsy.gr .

Αποβλέποντας στην ορθή πληροφόρηση του κοινού, το ΔΔΕΕΨΥ αναγνωρίζει ως έγκυρες μόνο τις ανακοινώσεις που το ίδιο δημοσιεύει και διατηρεί στην ιστοσελίδα του και λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αναφέρονται παραπάνω, δεν επιτρέπει κάθε χρήση από τρίτους φέροντας το δικαίωμα οποιασδήποτε νόμιμης ενέργειας κρίνεται αναγκαία για την διασφάλιση των συμφερόντων του ΔΔΕΕΨΥ .