Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΑΘΗΝΑ

Το Διεθνώς Επαγγελματικά Πιστοποιημένο “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας” προσφέρει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις κλινικές εφαρμογές του Γνωσιακού Συμπεριφορικού μοντέλου.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στα αμερικάνικα πρότυπα εκπαίδευσης για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και σχεδιάστηκε ώστε να πληροί τα κριτήρια εφαρμογής της ψυχοθεραπείας διεθνώς εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι συμμετέχοντες εγγράφονται στην κατηγορία Cognitive-Behavioral Trainee VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY (Join our Community) ενώ, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα εκπαίδευσης λαμβάνουν διεθνής επαγγελματική πιστοποίηση στην άσκηση της γνωσιακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας.

Πρόσθετα,  εφόσον πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία Professional Certified Cognitive-Behavioral Therapist ή την Professional Cognitive-Behavioral Therapist VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY (CBT Practicioners)  καθώς και να πιστοποιηθούν από  ευρωπαϊκούς αλλά και αμερικάνικους επιστημονικούς φορείς συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.

Στόχος Προγράμματος

Η εκπαίδευση στις “Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας” ολοκληρώνεται σε 14 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο εξελίσσεται σε ένα Σαββάτο & Κυριακή κάθε μήνα από τις 09:30 πμ μέχρι τις 17:30 μμ κατά το οποίο οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται για τα θεωρητικά θέματα της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας και των Ψυχικών Διαταραχών σύμφωνα με το DSM-5 συμμετέχοντας στις διαλέξεις, σχολιάζοντας τις προβολές βιντεοσκοπημένων συνεδριών, υιοθετώντας τους ρόλους των θεραπευτών και των θεραπευόμενων σε πρακτικές δραστηριότητες, παραθέτοντας τις κλινικές απόψεις τους σε μελέτες βιβλιογραφικών περιστατικών.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να προχωρούν αποτελεσματικά στην κλινική αξιολόγηση, την δόμηση του θεραπευτικού πλάνου και την εφαρμογή των κατάλληλων γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών στις θεραπευτικές συνεργασίες τους.

Αξιόλογηση Αποκτούμενων Γνώσεων & Δεξιότητων

Στην διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν δύο θεωρητικές εργασίες-παρουσιάσεις περιστατικών, το ημερολόγιο εκπαίδευσης, το ημερολόγιο κλινικής εποπτείας και μία ερευνητική διπλωματική εργασία.

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τις γνώσεις και δεξιότητες που απόκτησαν από το πρόγραμμα εκπαίδευσης συμμετέχοντας σε γραπτές εξετάσεις στην μέση και στο τέλος του προγράμματος .

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής, νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε άλλους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, σπουδαστές Ψυχολογικών, Ψυχοθεραπευτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης.

Oι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη πριν την ένταξη στο πρόγραμμα.

Συμμετοχή

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε όλα τα εργαστήρια εφόσον έχουν μελετήσει την καθορισμένη θεωρία η οποία στηρίζεται στην πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία αλλά και στις νεότερες ερευνητικές και επιστημονικές ανακοινώσεις.

Εισαγωγή και σχολιασμός της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεωρίας και Θεραπείας. Δόμηση Διαγνωστικής Κλινικής Συνέντευξης, Κλινική Αξιολόγηση Συμπτωμάτων βάσει Κωδικοποίησης DSM-5 και Πολυαξονική Εκτίμηση
Οργάνωση Θεραπευτικών Στόχων και Δόμηση Θεραπευτικού Πλάνου. Επεμβατικά Στάδια, Γνωσιακή Αναδόμηση, Γνωσιακές και Συμπεριφορικές Τεχνικές, Πρόληψη Υποτροπής, Ολοκλήρωση Θεραπείας
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Παρουσίαση συμπτωματολογίας ψυχικών διαταραχών, δόμηση θεραπευτικού πλάνου, πρακτική εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών σε μελέτη περίπτωσης και παίξιμο ρόλων.
Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία & Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Θεραπεία Σχημάτων.
Η εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας σε ζευγάρια, οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους, και πένθος.

Πρακτική Εξάσκηση & Κλινική Εποπτεία

Στη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες καλύπτουν την απαίτηση της κλινικής εποπτείας τουλάχιστον 100 ωρών-τεσσάρων περιστατικών συμμετέχοντας ως συνθεραπευτές σε ομάδες θεραπείας όπως παρέχονται από το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΔΔΕΕΨΥ® ή αξιοποιώντας συμβουλευτικές/θεραπευτικές συνεργασίες που τυχόν διατηρούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας κατόπιν συγκατάθεσης των πελατών τους. Παρ’όλα αυτά, το ΔΔΕΕΨΥ® ενισχύει την συνέχεια της κλινικής εποπτείας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το κόστος της κλινικής εποπτείας περιλαμβάνεται στις καθορισμένες οικονομικές απαιτήσεις στη διάρκεια του προγράμματος.

Συνεχιζόμενη Επιμόρφωση

Ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη είναι η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Το “Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας” διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα στοχεύοντας στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των καταρτιζόμενων αλλά και του ευρύτερου κοινού σε θέματα που αφορούν στις εξελίξεις της επιστήμης της ψυχικής υγείας. Το κόστος της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης δεν περιλαμβάνεται στις καθορισμένες οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος

Προσωπική Ανάπτυξη Καταρτιζόμενων

Για την ασφαλή και ηθική άσκηση του επαγγέλματος, οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθήσουν ένα ψυχοθεραπευτικό κύκλο προσωπικής ανάπτυξης συμμετέχοντας τουλάχιστον σε 25 συνεδρίες στην διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης. Ωστόσο, προτείνεται ενισχυτικά η συνέχιση της διαδικασίας αυτογνωσίας σε ατομικά ή ομαδικά θεραπευτικά πλαίσια.

Η εμπειρία της ψυχοθεραπείας βοηθά τον εκκολαπτόμενο επαγγελματία αφ’ ενός να διαχειριστεί τους προσωπικούς προβληματισμούς, αφ’ ετέρου να παρατηρήσει την εφαρμογή των αρχών της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας από τον ρόλο του θεραπευόμενου. Τόσο ο θεραπευτής όσο και ο εκπαιδευόμενος-θεραπευόμενος διαφυλάσσουν το απόρρητο της θεραπευτικής συνεργασίας.

Λαμβάνεται υπόψη, υπό προϋποθέσεις, προηγούμενη ψυχοθεραπευτική εμπειρία ανάλογης διάρκειας στο γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο . Το κόστος της ψυχοθεραπείας δεν περιλαμβάνεται στις καθορισμένες οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος εκπαίδευσης.

Δίπλωμα Εξειδίκευσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν διεθνώς πιστοποιημένο «Δίπλωμα Εξειδίκευσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας».

Δυνατότητες Εξέλιξης

Οι απόφοιτοι της Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την κατάρτιση συμμετέχοντας στο Κύκλο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του Προγράμματος Κλινικής Εποπτείας Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.

Κόστος Προγράμματος

To συνολικό κόστος του προγράμματος καθορίζεται στις 3.640€ το οποίο καλύπτεται σε 14 ισόποσες καταβολές των 260 ευρώ.

Για όσους ανήκουν στην κατηγορία Associates VENETI FOR CBT, τους Σπουδαστές, τους Φοιτητές, τους Ανέργους το κόστος προγράμματος διαμορφώνεται στις 3.220€ το οποίο καλύπτεται σε 14 ισόποσες καταβολές των 230 ευρώ.

Δήλωση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην δομή του προγράμματος και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Βασιλική Βενέτη, καλώντας στο 210.6993276, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 13:00 ως τις 15:00.

Εγγραφείτε στο Newsletter και μείνετε ενήμεροι για όλα τα σεμινάρια