Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Κλινική Εποπτεία

Το Πρόγραμμα Κλινικής Εποπτείας Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας απευθύνεται στους αποφοίτους του Προγράμματος Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας όπως παρέχεται από το ΔΔΕΕΨΥ® καθώς και στους Συμβούλους, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ψυχοθεραπευτές, Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας και άλλους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας που κατέχουν αποδεικτικό εκπαίδευσης στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από έγκυρους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ινστιτούτα, φορείς κατάρτισης, πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Oι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη πριν την ένταξη στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στα αμερικάνικα πρότυπα εκπαίδευσης για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και σχεδιάστηκε ώστε να πληροί τα κριτήρια εφαρμογής κλινικής εποπτείας γνωσιακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο πρόγραμμα κατάρτισης, οι συμμετέχοντες εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία Cognitive-Behavioral Trainee (Join our Community) ενώ, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να αιτηθούν για την επαγγελματική πιστοποίηση Professional Cognitive-Behavioral Therapist του διεθνούς φορέα VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY (CBT Practicioners). 

Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Κλινικής Εποπτείας Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας αποτελώντας τον Β’ Κύκλο του προγράμματος Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, διάρκειας δύο ετών, ολοκληρώνεται σε 16 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο εξελίσσεται σε ένα Σαββατοκύριακο από τις 10:00 πμ μέχρι τις 17:00 μμ κατά το οποίο οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα θέματα της Κλινικής Εποπτείας όπως συναντώνται στο πλαίσιο της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας λαμβάνοντας μέρος τόσο στις θεωρητικές διαλέξεις όσο και στις πρακτικές δραστηριότητες του προγράμματος.

Αξιολόγηση Αποκτηθέντων Γνώσεων & Δεξιοτήτων

Η πρόοδος των καταρτιζομένων αξιολογείται με συγκεκριμένες εργασίες και γραπτές εξετάσεις καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν σε όλα τα εργαστήρια εφόσον έχουν μελετήσει την καθορισμένη θεωρία.

Στο δεύτερο έτος του β’ κύκλου του προγράμματος, οι υποψήφιοι επόπτες δοκιμάζουν τις ικανότητες τους προχωρώντας στις πρώτες εποπτικές συνεργασίες υπό την επίβλεψη των εισηγητών-επόπτων του προγράμματος.

Δίπλωμα Κλινικής Εποπτείας

Με την κάλυψη των απαιτούμενων προυποθέσεων, οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν το πρόγραμμα λαμβάνοντας “Δίπλωμα Εφαρμογής Κλινικής Εποπτείας Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας”.

Δήλωση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην δομή του προγράμματος και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Βασιλική Βενέτη, καλώντας στο 210.6993276, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 13:00 ως τις 15:00.

Εγγραφείτε στο Newsletter και μείνετε ενήμεροι για όλα τα σεμινάρια