Το Πρόγραμμα

Ο Διεθνής Φορέας Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας® παρέχουν το εισαγωγικό πρόγραμμα εξοικείωσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους, φοιτητές αλλά και σπουδαστές αυτών των κλάδων που επιθυμούν να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και να εξοικειωθούν με το μοντέλο της γνωσιακής – συμπεριφορικής προσέγγισης.

Πρόσθετα, τo πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα σε ψυχοθεραπευτές άλλων προσεγγίσεων να ενσωματώσουν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις της γνωσιακής-συμπεριφορικής προσέγγισης στην κλινική τους πράξη.

Τέλος, το πρόγραμμα εξοικείωσης απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών ειδικοτήτων, όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί επιστήμονες κ.τ.λ. που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την δουλειά τους με κάποια επί πλέον θεραπευτικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξοικείωση με την φιλοσοφία του γνωσιακού – συμπεριφορικού μοντέλου, εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση των τεχνικών του, αλλά και γνωριμία με τα πρωτόκολλα θεραπείας της κατάθλιψης και των αγχωδών διαταραχών.

Δομή Προγράμματος

Βασικοί Άξονες-Θεματολογία Σεμιναρίου

Γνωριμία με την Φιλοσοφία της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας

Γνωσιακές Κατασκευές-Γνωσίες, Γνωσιακά Λάθη, Γνωσιακές-Συμπεριφορικές Τεχνικές

Θεραπευτική Σχέση

Γνωσιακή-Συμπεριφορική Αξιολόγηση

Γνωσιακή-Συμπεριφορική Αναδιατύπωση Περίπτωσης

Δόμηση  Ολοκληρωμένης Παρέμβασης – Θεραπευτικό Πλάνο

Δόμηση  Συνεδριών

Πρόληψη Υποτροπών

Τερματισμός Θεραπείας

Γνωσιακό προφίλ –

Γνωσιακή Παρέμβαση – Συζήτηση Κλινικών Περιστατικών

Γνωσιακό προφίλ –

Γνωσιακή Παρέμβαση – Συζήτηση Κλινικών Περιστατικών

Δίπλωμα Εξοικείωσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Δίπλωμα Εξοικείωσης με την Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ενώ, οι απόφοιτοι του προγράμματος εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία Associates του Διεθνούς Φορέα Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR CBT (CBT Practicioners)

Δήλωση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην δομή του προγράμματος και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Βασιλική Βενέτη, καλώντας στο +30.210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, από τις 13:00 ως τις 15:00.

Εγγραφείτε στο Newsletter και μείνετε ενήμεροι για όλα τα σεμινάρια