ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΈΝΑΡΞΗ: 04/09/2022 AΘΗΝΑ

 

Στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Κέντρου, το ΔΔΕΕΨΥ® ανακοινώνει την έναρξη ομάδας προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοεκπαίδευσης γνωσιακής-συμπεριφορικής κατεύθυνσης.

 

 

ΔΟΜΗ ΟΜΑΔΑΣ

Στην ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοεκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ενήλικοι κάθε ηλικίας και φύλου που επιθυμούν να επεξεργαστούν συγκεκριμένους προβληματισμούς, να διαχειριστούν καλύτερα τις προκλήσεις της ζωής, να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τον εαυτό.

Τα μέλη της ομάδας δεν είναι απαραίτητο να έχουν ακολουθήσει ή να βρίσκονται σε διαδικασία ατομικής ή/και ομαδικής ψυχοθεραπείας αν και κάθε προηγούμενη ψυχοθεραπευτική εμπειρία συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η θεματολογία της ομάδας προσωπικής ανάπτυξης περιλαμβάνει αναφορές στην διαχείριση αρνητικών και έντονων συναισθημάτων, δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών, ζητημάτων διαπροσωπικών σχέσεων και καθημερινότητας καθώς και θέματα που θα αναδυθούν από την εξέλιξη των συναντήσεων της ομάδας.

Μέσω της αλληλεπίδρασης που παίρνει μέρος στην ομάδα, κάθε μέλος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό που βιώνει σημαντικούς προβληματισμούς στην καθημερινότητα και, πως  μπορεί να βοηθηθεί μέσω της λεκτικοποίησης των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτού και των υπολοίπων μελών της ομάδας.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η Βασιλική Βενέτη, ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας με ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είναι η βασική συντονίστρια της ομάδας προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοεκπαίδευσης η οποία συνεργατικά με τους εκπαιδευμένους του προγράμματος Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας δουλεύουν στο “εδώ και τώρα” και τηρώντας το απόρρητο της συνεργασίας, ενισχύουν τους συμμετέχοντες προς την επίλυση των θεμάτων.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας τηρούνται αυστηρά οι όροι της άσκησης του επαγγέλματος ακολουθώντας πιστά τον κώδικα δεοντολογίας της θεραπευτικής και ψυχοεκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ, οι συντονιστές και οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να μην αξιοποιήσουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα των καθορισμένων σκοπών οτιδήποτε αναφερθεί εντός πλαισίου.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος Συναντήσεων: ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Λ. Κηφισίας 66 & Μεσσηνίας 2, Αθήνα (στάση μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ)

Χρόνος & Συχνότητα Συναντήσεων: 18:30-20:30 ανά δεκαπενθήμερο

Κόστος: 10 € ανά συνάντηση

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ τηλεφωνικά : Βασιλική Βενέτη, Τηλ: 210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 13:00-15:00

Τηρώντας τα πρωτόκολλα για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, συστήνεται στους συμμετέχοντες η χρήση ιατρικής/προστατευτικής μάσκας καθώς και η τήρηση φυσικής απόστασης κατά την διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας.