ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΔΔΕΕΨΥ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών και μεθόδων προσαρμοσμένες στο ευρύτερο πληθυσμό και στις ανάγκες της κοινότητας. Η ομάδα των εποπτευόμενων ψυχοθεραπευτών Γνωσικής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ενημέρωση για την υποστήριξη της συναισθηματικής και ψυχολογικής ευημερίας του πληθυσμού.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ατομικής ψυχοθεραπείας, οι εποπτευόμενοι γνωσιακοί-συμπεριφορικοί ψυχοθεραπευτές κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος συστήνουν θεραπεία παρέμβασης διάρκειας 20 ωριαίων διαδικτυακών συνεδριών, μία συνεδρία ανά εβδομάδα στην οποία παρέχεται ατομική ψυχοθεραπεία με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες ψυχικής υγείας των θεραπευόμενων. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι εποπτευόμενοι γνωσιακοί-συμπεριφορικοί ψυχοθεραπευτές συνεχίζουν να αξιολογούν πότε και αν μια παραπομπή ή μετάβαση σε κάποια άλλη ψυχοθεραπευτική ή/και ψυχιατρική παρέμβαση είναι καλύτερη για τη συνεχή προσωπική ανάπτυξη των θεραπευόμενων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε ατομική ψυχοθεραπεία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα με θέμα ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ στη διεύθυνση info@depsy.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και μια σύντομη περιγραφή του αιτήματος και ένας εποπτευόμενος γνωσιακός-συμπεριφορικός ψυχοθεραπευτής θα επικοινωνήσει μαζί σας. Οι υπηρεσίες είναι εμπιστευτικές και παρέχονται δωρεάν.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αν και, η ομάδα των εποπτευόμενων ψυχοθεραπευτών Γνωσικής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης προσφέρει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες για μια ποικιλία ψυχολογικών ανησυχιών ωστόσο, δεν προσφέρει θεραπευτική υποστήριξη για όλες τις συναισθηματικές ή ψυχολογικές διαταραχές, ιδιαίτερα αυτές που απαιτούν πιο εντατική θεραπεία πέρα ​​από το συγκεκριμένο μοντέλο ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης όπως είναι ψυχολογικά ζητήματα που είναι χρόνια, σοβαρά ή ενέχουν υψηλό και σταθερό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στον εαυτό ή στους άλλους. Επίσης, η ομάδα των εποπτευόμενων ψυχοθεραπευτών Γνωσικής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης δεν παρέχει τη συχνότητα των συνεδριών και τη θεραπεία που είναι απαραίτητη για διαταραχές προσωπικότητας, ψυχωσικές διαταραχές, κατάχρηση ουσιών και άλλες σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτείνονται τα κατάλληλα πλαίσια θεραπείας ή οι εξειδικευμένοι τομείς υπηρεσιών που απαιτούνται.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Κέντρου, το ΔΔΕΕΨΥ® διαμορφώνει ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοεκπαίδευσης γνωσιακής-συμπεριφορικής κατεύθυνσης. Στην ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοεκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ενήλικοι κάθε ηλικίας και φύλου που επιθυμούν να επεξεργαστούν συγκεκριμένους προβληματισμούς, να διαχειριστούν καλύτερα τις προκλήσεις της ζωής, να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τον εαυτό.

Τα μέλη της ομάδας δεν είναι απαραίτητο να έχουν ακολουθήσει ή να βρίσκονται σε διαδικασία ατομικής ή/και ομαδικής ψυχοθεραπείας αν και κάθε προηγούμενη ψυχοθεραπευτική εμπειρία συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η θεματολογία της ομάδας προσωπικής ανάπτυξης περιλαμβάνει αναφορές στην διαχείριση αρνητικών και έντονων συναισθημάτων, δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών, ζητημάτων διαπροσωπικών σχέσεων και καθημερινότητας καθώς και θέματα που θα αναδυθούν από την εξέλιξη των συναντήσεων της ομάδας.

Μέσω της αλληλεπίδρασης που παίρνει μέρος στην ομάδα, κάθε μέλος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό που βιώνει σημαντικούς προβληματισμούς στην καθημερινότητα και, πως  μπορεί να βοηθηθεί μέσω της λεκτικοποίησης των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτού και των υπολοίπων μελών της ομάδας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η Βασιλική Βενέτη, ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας με ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είναι η βασική συντονίστρια της ομάδας προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοεκπαίδευσης η οποία συνεργατικά με τους εκπαιδευμένους του προγράμματος Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας δουλεύουν στο “εδώ και τώρα” και τηρώντας το απόρρητο της συνεργασίας, ενισχύουν τους συμμετέχοντες προς την επίλυση των θεμάτων.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας τηρούνται αυστηρά οι όροι της άσκησης του επαγγέλματος ακολουθώντας πιστά τον κώδικα δεοντολογίας της θεραπευτικής και ψυχοεκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ, οι συντονιστές και οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να μην αξιοποιήσουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα των καθορισμένων σκοπών οτιδήποτε αναφερθεί εντός πλαισίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος Συναντήσεων: ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Λ. Κηφισίας 66 & Μεσσηνίας 2, Αθήνα (στάση μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ)

Χρόνος & Συχνότητα Συναντήσεων: 18:30-20:30 ανά δεκαπενθήμερο

Κόστος: 10 € ανά συνάντηση

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ τηλεφωνικά : Βασιλική Βενέτη, Τηλ: 210.6993276, Δευτέρα-Παρασκευή, 13:00-15:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο πιστεύει ότι η πρόοδος στη θεραπεία βασίζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης Θεραπευτή-Θεραπευόμενου. Ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στη ψυχοθεραπευτική συνεργασία προστατεύονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, τηρώντας τις διαδικασίες που ορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας άσκησης της εποπτευόμενης ψυχοθεραπευτικής ιδιότητας.

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που παρεκκλίνουν από την Πολιτική Εμπιστευτικότητας προκειμένου να αποτραπεί βλάβη. Εξαιρέσεις από τις προηγούμενες οδηγίες είναι:

Περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει άμεσος κίνδυνος σοβαρής βλάβης στον θεραπευόμενο ή σε άλλους εξαιτίας των ενεργειών του θεραπευόμενου

Πληροφορίες από τον θεραπευόμενο που υποδεικνύουν ότι υπάρχει κακοποίηση παιδιών ή άλλη μορφή κακοποίησης που συμβαίνει είτε από τον θεραπευόμενο είτε από κάποιον που γνωρίζει

Οι θεραπευόμενοι ενημερώνονται για την μεθοδολογία της θεραπευτικής παρέμβασης εγγράφως στην αρχική συνεδρία και, εάν είναι απαραίτητο, δεσμεύονται να εμπλακούν σε οποιεσδήποτε και όλες τις αποκαλύψεις που σχετίζονται με αυτούς τους όρους.

** ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται μια κρίση και είναι αναγκαία άμεση παρέμβαση, επικοινωνείτε με τις ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές

  • Γραμμή Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης: 112
  • Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης: 10306
  • Γραμμή βοήθειας για την αυτοκτονία: 1018
  • Γραμμή SOS-Κατά της Βίας των Γυναικών 15900
  • Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας: 1107
  • Γραμμή ζωής SOS: 1065
  • Εφημερεύοντα Δημόσια Νοσοκομεία: 1434