Στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Κέντρου ΔΔΕΕΨΥ®ΕΛΛΑΔΑ παρέχονται υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας στο ευρύτερο κοινό καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Κάθε ατομική θεραπευτική σχέση η οποία στηρίζεται στη συνεργασία του θεραπευτή και του θεραπευόμενου αλλά και κάθε ψυχοθεραπευτική ομάδα η οποία διαμορφώνεται από τον/τους θεραπευτές και τους θεραπευόμενους δουλεύουν στο “εδώ και τώρα” και τηρώντας το απόρρητο της συνεργασίας εκφράζουν προσωπικά και συλλογικά ερωτήματα αλλά και προβληματισμούς για τα βαθύτερα θέματα της καθημερινότητας καθώς και τις δυσκολίες που προκύπτουν από τα συμπτώματα των Ψυχικών Διαταραχών που καλούνται να διαχειριστούν.

Η Βασιλική Βενέτη, Post M.A. Επιστημονική Υπεύθυνη του ΔΔΕΕΨΥ®ΕΛΛΑΔΑ είναι η βασική συντονίστρια των ατομικών και ομαδικών συνεδριών η οποία συνθεραπευτικά με τους εκπαιδευμένους του προγράμματος Κατάρτισης στις Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας ενισχύουν τους θεραπευόμενους προς την επίλυση των θεμάτων.

Κατά την παροχή της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας τηρούνται αυστηρά οι όροι της άσκησης του επαγγέλματος ακολουθώντας πιστά τον κώδικα δεοντολογίας της θεραπευτικής διαδικασίας ενώ, οι θεραπευτές, οι συνθεραπευτές και οι θεραπευόμενοι δεσμεύονται να μην αξιοποιήσουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα των καθορισμένων σκοπών οτιδήποτε αναφερθεί εντός θεραπευτικού πλαισίου.

Οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες εξελίσσονται σε καθορισμένη συχνότητα, διαρκούν μία ώρα ή μια ώρα και μισή αντίστοιχα. Το κόστος κάθε συνεδρίας ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των 10 ευρώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής καλείται στο 210.6993276, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 13:00 μέχρι τις 15:00.