5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Το Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας® Ελλάδα συμμετείχε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας το οποίο πραγματοποιήθηκε 6-9 Νοεμβρίου 2014 στην Πάτρα.

Στη διάρκεια των εργασίων του Συνεδρίου, η Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA Επιστημονική Υπεύθυνη ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα παρουσίασε την Έρευνα με θέμα

«Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της συστηματικής απευαισθητοποίησης και της διεκδικητικής εκπαίδευσης στην εξέλιξη της συμβουλευτικής διαδικασίας»

Βενέτη Βασιλική Γ. Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας®, Ελλάδα

Σκοπός της Έρευνας: Η αποτελεσματική εφαρμογή της συστηματικής απευαισθητοποίησης και της διεκδικητικής εκπαίδευσης στην διαδικασία της συμβουλευτικής υποστήριξης ατόμων που υποφέρουν από ειδικές φοβίες, αγχώδεις διαταραχές, καταθλιπτικές διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Υλικό: Έλαβαν μέρος 50 συμβουλευόμενοι, άντρες και γυναίκες, ηλικίας 22 ως 54 ετών. Οι συμβουλευόμενοι υπέφεραν από ειδικές φοβίες, αγχώδεις διαταραχές, καταθλιπτικές διαταραχές και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Δέχτηκαν να προχωρήσουν σε συμβουλευτική υποστήριξη και να συμμετάσχουν στην έρευνα. Ερευνήθηκε το είδος της ψυχικής διαταραχής, η ένταση των συμπτωμάτων και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της συστηματικής απευαισθητοποίησης ή/και της διεκδικητικής εκπαίδευσης στην διαχείριση των συμπτωμάτων των αναφερθέντων ψυχικών διαταραχών.

Αποτελέσματα: Παρατηρήσαμε ότι οι συμβουλευόμενοι που υπέφεραν από ειδικές φοβίες, αγχώδεις διαταραχές και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή κατάφεραν να διαχειριστούν τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών με την επιτυχημένη εφαρμογή της συστηματικής απευαισθητοποίησης. Ενώ, οι συμβουλευόμενοι που υπέφεραν από καταθλιπτικές διαταραχές μείωσαν την ένταση των συμπτωμάτων των διαταραχών μετά την εφαρμογή της διεκδικητικής εκπαίδευσης.

Πορίσματα: Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η εφαρμογή της συστηματικής απευαισθητοποίησης εφαρμόζεται επιτυχημένα στις περιπτώσεις ατόμων που υποφέρουν από ειδικές φοβίες, αγχώδεις διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και, η διεκδικητική εκπαίδευση φέρει καλά αποτελέσματα στην βελτίωση της ψυχικής κατάστασης των συμβουλευόμενων που υποφέρουν από καταθλιπτικές διαταραχές.
Η κατάλληλη εφαρμογή της συστηματικής απευαισθητοποίησης στις ειδικές φοβίες, στις αγχώδεις διαταραχές, στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και η εφαρμογή της διεκδικητικής εκπαίδευσης στις καταθλιπτικές διαταραχές συμβάλλουν θετικά στην διαχείριση των συμπτωμάτων των συμβουλευόμενων.