Η Επίπτωση Του Μακροχρόνιου Πόνου Στη Ψυχολογική Κατάσταση
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Φ., ΣΑΜΑΝΤΑ Ε., ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ., ΛΙΩΡΗ Χ., ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ., ΒΕΝΕΤΗ Β.. ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η μελέτη επίδρασης του μακροχρόνιου πόνου στην ψυχολογική κατάσταση των ασθενών με χρόνια Οστεοαρθρίτιδα. Η εκτίμηση της βελτίωσης της ψυχολογικής κατάστασης των ασθενών αυτών μετά την ανακούφιση των συμπτωμάτων τους στο Ιατρείο Πόνου του νοσοκομείου μας.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ •► Τριάντα επτά ασθενείς, άντρες και γυναίκες • •►Ηλικίας από 50 ως 88 έτη • •►Έπασχαν από χρόνια οστεοαρθρίτιδα • •►Προσήλθαν στο Ιατρείο Πόνου από το Νοέμβριο του 2005 ως το Μάιο του 2006, δέχτηκαν να εξεταστούν από ψυχολόγο και να συμμετάσχουν στην έρευνα.

ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Η χρονιότητα του πόνου Η ένταση του πόνου βάσει κλίμακας VAS 0-10 Η ψυχολογική κατάσταση των ασθενών πριν και μετά την θεραπεία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΨΥΧΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ DSM-IV-TR: •►Φυσιολογική διάθεση • • •►Καθημερινό Άγχος • • •►Αγχώδης διαταραχή • • •►Καταθλιπτική Διαταραχή (προϋπάρχουσα) ►Καταθλιπτική Διαταραχή προσδιοριζόμενη από την μακροχρόνια οστεοαρθρίτιδα• •►Διαταραχές προσωπικότητας • • •►Αυτοκτονικός Ιδεασμός • • •►Παραπομπή για περαιτέρω ψυχιατρική παρακολούθηση

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΠΕΝΤΕ Η’ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ : •► Καταθλιπτική διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας • •►Έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος σε σχεδόν όλες τις καθημερινές δραστηριότητες • •►Σημαντική απώλεια ή αύξηση βάρους ενώ δεν ήταν σε δίαιτα. ►Αϋπνία ή υπερυπνια καθημερινά•►Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση αρκετά συχνά • •►Κόπωση ή απώλεια της ενεργητικότητας • •►Αισθήματα αναξιότητας ή απρόσφορης ενοχής σχεδόν καθημερινά • •►Αναποφασιστικότητα ή ελαττωμένη ικανότητα να σκεφθεί • •►Επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου, ή αυτοκτονικός ιδεασμός με ή χωρίς σχέδιο, ή μια απόπειρα αυτοκτονίας. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήσαμε το SPSS 11.0. Εφαρμόστηκαν οι εξής δοκιμασίες: • t- test, Mann- Whitney U test, ανάλογα με την καταλληλότητα.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ: •►Το 2,7% των ασθενών ανέφερε φυσιολογική διάθεση • •►Το 2,7% υπέφερε από καθημερινό άγχος • •►Το 16,2% πληρούσε τα κριτήρια διάγνωσης αγχώδους διαταραχής • •►Το 16,2% πληρούσε τα διαγνωστικά κριτήρια της • προϋπάρχουσας • καταθλιπτικής διαταραχής. Το 45,9% ανέφερε • καταθλιπτική διαταραχή • προσδιοριζόμενη από • τον πόνο της οστεοαρθρίτιδας • •►Το 13,5% διαγνώστηκε με διαταραχές προσωπικότητας • •►Το 2,7% ανέφερε αυτοκτονικό ιδεασμό λόγω πόνου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΜΕ ΌΤΙ: •►Οι ασθενείς που •υποφέρουν •από μακροχρόνιο πόνο •λόγω χρόνιας •οστεοαρθρίτιδας •πληρούσαν •τα κριτήρια για την •διάγνωση της •καταθλιπτικής διαταραχής •προσδιοριζόμενης από τον •πόνο σε ποσοστό 45,9%.

ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ: ► Της έλλειψης ελέγχου του μακροχρόνιου πόνου • •►Της αδυναμίας να προσδιορίσουν την εμφάνιση της επόμενης κρίσης του πόνου • •►Της αλλαγής στην ποιότητα της ζωής τους • •►Της αυξανόμενης δυσκολίας στην λειτουργικότητα τους.

ΕΠΙΣΗΣ:•►Το 10,8% των ασθενών ανέφερε καταθλιπτική διαταραχή λόγω πόνου • •►Το 13,5% έπασχε από διαταραχές προσωπικότητας • •►Το 2,7% των ασθενών που ανέφερε αυτοκτονικό ιδεασμό παραπέμφθηκε για περαιτέρω ψυχιατρική εκτίμηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: • •►Ο μακροχρόνιος πόνος επιδρά στον ψυχισμό των ασθενών αναπτύσσοντας συμπτώματα καταθλιπτικής • διαταραχής. • •►Η εφαρμογή της θεραπείας επιδρά θετικά στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και του άγχους των ασθενών. • •►Οι λοιπές ψυχικές διαταραχές παραμένουν ανεξάρτητα από την βελτίωση του πόνου. • • •

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ΟΤΙ: •►Ο χρόνιος πόνος οδηγεί τους •ασθενείς στην ανάπτυξη Καταθλιπτικής •Διαταραχής προσδιοριζόμενης από την •μακροχρόνια οστεοαρθρίτιδα. • •►Οι ασθενείς •καταλήγουν σε μειωμένη πνευματική, •σωματική, κοινωνική δραστηριότητα •και ποιότητα ζωής. • •►Η κατάλληλη εφαρμογή θεραπείας , ο έλεγχος της έντασης του πόνου και η ψυχολογική υποστήριξη βελτιώνουν τον ψυχισμό των ασθενών.

Πηγή: Παρουσίαση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πόνου, Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας, Ελληνικό Τμήμα IASP & EFIC, 19- 22 Οκτωβρίου 2006, Χανιά, Κρήτη.