Διεθνές Συνέδριο WFMH 2014 » Ζώντας με τη Σχιζοφρένεια»

Η Βασιλική Γ. Βενέτη, Post MA εκπροσωπώντας το ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο WFMH 2014 » Ζώντας με τη Σχιζοφρένεια» που πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Οκτωβρίου 2014 στην Αίγλη Ζαππείου με την Εργασία

«Η Εφαρμογή του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού Μοντέλου Ψυχοθεραπείας στη Θεραπεία του Παρανοειδή Τύπου της Σχιζοφρένειας»

Βενέτη Βασιλική Γ. Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Σκοπός. Η παρούσα έρευνα διεξήχθη για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του γνωσιακού-συμπεριφορικού μοντέλου ψυχοθεραπείας στην διαχείριση των συμπτωμάτων του παρανοειδή τύπου της σχιζοφρένειας.

Υλικό και Μέθοδος. Η ασθενής που δέχτηκε να συμμετέχει στην έρευνα νοσηλευόταν σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική. Η ερευνήτρια-θεραπεύτρια είχε 14 εβδομαδιαίες συνεδρίες κατά τις οποίες εφάρμοσε τις γνωσιακές-συμπεριφορικές τεχνικές του μοντέλου ψυχοθεραπείας για την διαχείριση των συμπτωμάτων της ασθενούς υπό την εποπτεία των θεραπευτών που εργάζονταν στην ψυχιατρική κλινική. Παράλληλα, η ασθενής λάμβανε την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή στα πλαίσια της συνεργασίας που διατηρούσε με τον ψυχίατρο.

Αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, η αξιολόγηση της σφαιρικής εκτίμησης της λειτουργικότητας της ασθενούς επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση της έρευνας

Συμπέρασμα. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή καθορισμένων τεχνικών και παρεμβάσεων του γνωσιακού-συμπεριφορικού μοντέλου ψυχοθεραπείας συμβάλλει θετικά στην διαχείριση των συμπτωμάτων του παρανοειδή τύπου της σχιζοφρένειας.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.