Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Το πρόγραμμα «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης»  αναλύει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην οργάνωση ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, παρουσιάζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες αποβλέπουν στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική βελτίωση των μαθητών, προτείνει τεχνικές ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και παρεμβάσεις ενίσχυσης της ευεξίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και των εφήβων.

Το πρόγραμμα «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, φοιτητές, γονείς και σε ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων που αφορούν στην σχολική κοινότητα.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

11/12/2021, 11:00-13:00

Η ζωή στη σχολική τάξη: Οι σχέσεις των μαθητών και του δασκάλου. Η προσωπικότητα του δασκάλου. Ο δάσκαλος ως ηγέτης σε ένα ανθρωπιστικό σύστημα αξιών -Κλίμα σχολικής τάξης: Παράγοντες διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος.

12/12/2021, 11:00-13:00

Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούς: το μάθημα ως διαδικασία ανάλυσης του συναισθήματος και της προσωπικότητας, της ψυχοσωματικής και κοινωνικοσυναισθηματικής προόδου του μαθητή: Καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών  δεξιοτήτων, Προγράμματα πρόληψης. Διαπολιτισμική συμβουλευτική και εκπαίδευση

15/01/2022, 11:00-13:00

Οι ψυχολογικές μέθοδοι της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων και ψυχικών δυσκολιών των μαθητών.

16/01/2022, 11:00-13:00

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας: Μαθητοκεντρική διδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας.  Κίνητρα μαθητών για την ενίσχυση της σχολικής επίδοσης και δημιουργικότητας: Βιωματικές και ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας

05/02/2022, 11:00-13:00

Εκπαιδεύοντας μαθητές με διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, το ανοιχτό σχολείο. Αξιολόγηση της μάθησης: Μορφές και είδη αξιολόγησης, εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης

06/02/2022, 11:00-13:00

Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στo σχολείο: Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Προβλήματα Συμπεριφοράς, Μαθησιακές δυσκολίες, Συναισθηματικές Δυσκολίες, Σχολική Φοβία, Σχολική Αποτυχία.

Με την λήξη του προγράμματος και εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια λαμβάνουν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Σχολικής Τάξης ενώ, εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία Αssociates VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY του Διεθνούς Φορέα Προαγωγής Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Βασιλική Γ.Βενέτη: ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, University of Indianapolis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-ΒΑ Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης, Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο-Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, ΕΠΙΨΥ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η είσοδος στον χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων επιτρέπεται:
✓με πιστοποιητικό εμβολιασμού
✓με πιστοποιητικό νόσησης εως 6 μήνες από την διάγνωση
✓με την προσκόμιση αρνητικού rapid/self/pcr test κορωνοϊού εως 48 ώρες πριν τα σεμινάρια

Τηρώντας τα πρωτόκολλα για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, συστήνεται στους εκπαιδευόμενους η υποχρεωτική χρήση ιατρικής/προστατευτικής μάσκας καθώς και η τήρηση φυσικής απόστασης κατά την διάρκεια διεξαγωγής των σεμιναρίων. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούται να έχουν δικό τους μπλόκ σημειώσεων καθώς και στυλό για την ενίσχυση της ατομικής προστασίας.   

Κόστος συμμετοχής Προγράμματος Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Σχολικής Τάξης : 60€

Τρόπος πληρωμής: Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται σε 6 ισόποσες δόσεις των 10€ σε κάθε συνάντηση

Χώρος Διεξαγωγής: Τα μαθήματα λαμβάνουν μέρος στο ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Λ. Κηφισίας 66 & Μεσσηνίας 2, Αμπελόκηποι, Αθήνα (στάση μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ) σε συνεργασία με την Διεθνής Εταιρεία Προαγωγής των Ψυχολογικών και Ψυχοθεραπευτικών Επιστημών Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd.

Διαδικασία εγγραφής: Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ τηλεφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή, 13:00 με 15:00: Βασιλική Βενέτη, Τηλ: 210.6993276