Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Με τον όρο Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού, αναφερόμαστε σε εγγενής σύνθετη νευροβιολογική διαταραχή του εγκεφάλου. η οποία προκαλεί δυσκολίες στην κατανόηση, στην επικοινωνία και τη συμπεριφορά του ατόμου.
Οι διαταραχές εμφανίζονται στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής κάποιου ατόμου και χαρακτηρίζονται από αποκλίσεις στους τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δημιουργίας σχέσης, της λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας, της σκέψης – φαντασίας και της συμπεριφοράς.Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τη σοβαρότητα του αυτισμού, τη συνύπαρξη άλλων διαταραχών, την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και παράγοντες του περιβάλλοντος

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Διαγνωστικά κριτήρια, κλινική εικόνα, αναπτυξιακή πορεία ατόμων με αυτισμό
Συννοσηρότητα- Σύνοδα προβλήματα
Επιδημιολογία
Συχνότητα εμφάνισης
Αιτιολογία
Αυτισμός, Οικογένεια και Εκπαίδευση
Θεραπευτικές & υποστηρικτικές παρεμβάσεις αντιμετώπιση του αυτισμού

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Φοιτητές και Σπουδαστές όλων των Επιστημών
Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας/Ανθρωπιστικών/Παιδαγωγικών Επιστημών/Λοιπών Επιστημών/Γονείς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος Διεξαγωγής: ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Λ. Κηφισίας 66 & Μεσσηνίας 2, Τ.Κ: 11526 Αθήνα (στάση μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ)

Κόστος Συμμετοχής: 10€

Παρέχεται: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ τηλεφωνικά: Βασιλική Βενέτη, Δευτέρα-Παρασκευή, 13:00-15:00, Τηλ: 210.6993276