Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Το Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας® σε συνεργασία με την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd, Διεθνής Εταιρεία Προαγωγής των Ψυχολογικών και Ψυχοθεραπευτικών Επιστημών, ανακοινώνουν την διεξαγωγή Προγράμματος Επιμόρφωσης Συνοδών Παράλληλης Στήριξης.

Η παράλληλη στήριξη αφορά μαθητές που εμφανίζουν σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες που πηγάζουν από αισθητηριακές, νοητικές ή γνωστικές και αναπτυξιακές δυσλειτουργίες οι οποίες επιδρούν στη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και της μάθησης.

Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης είναι ιδιαίτερα απαιτητικός αφού καλείται να δράσει ως διερμηνέας των αναγκών του παιδιού, ως διευκολυντής επικοινωνίας αλλά και ως υπερασπιστής της ποιότητας ζωής του στο περιβάλλον της συνεκπαίδευσης λειτουργώντας παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σπουδαστές και απόφοιτους Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Παιδαγωγικών Επιστημών,  σε Νηπιαγωγούς, Νηπιοβρεφοκόμους, Λογοθεραπευτές, Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, Γονείς καθώς και σε όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

10/09/2022, 10:00-14:00 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή: Ορισμός της Επιστήμης, Χαρακτηριστικά Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Γενικά και Ειδικά Σχολεία, Η Συνεκπαίδευση στην Ελλάδα – Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης: Αρχές-Καθήκοντα Παράλληλης Στήριξης – Επικοινωνία με γονείς και άλλους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία – Οργάνωση του τετραδίου επικοινωνίας με την οικογένεια

11/09/2022, 10:00-14:00 Ένταξη των Μαθητών με Προβλήματα Όρασης – Ακοής, Σωματικές και Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική Υστέρηση

17/09/2022, 10:00-14:00 Ένταξη των Μαθητών με Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας: Κατηγορίες και Συμπτωματολογία των Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας, Μέθοδοι Αξιολόγησης και Αντιμετώπιση των Διαταραχών Προβλημάτων Λόγου και Ομιλίας

18/09/2022, 10:00-14:00 Ένταξη των Μαθητών με ΔΕΠΥ – Μαθησιακές Δυσκολίες – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: Κατηγορίες και Συμπτωματολογία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών, Σύνδρομα Αυτισμού, Μέθοδοι Αξιολόγησης και Παρέμβασης στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

08/10/2022, 10:00-14:00 Ένταξη των Χαρισματικών Μαθητών: Θεωρίες και Μοντέλα Ορισμών της Χαρισματικότητας, Γνωστικά – Ψυχο-συναισθηματικά – Κοινωνικά Χαρακτηριστικά των Χαρισματικών Μαθητών, Νοημοσύνη – Δημιουργικότητα – Σχολική Επίδοση των Χαρισματικών Μαθητών, Μέθοδοι Αξιολόγησης και Ενίσχυσης της Χαρισματικότητας

09/10/2022, 10:00-14:00 Διαμόρφωση Πλάνου Εξατομικευμένης Παρέμβασης:  Διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα – Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων συμπεριφοράς και σχολικού εκφοβισμού – Τεχνικές ανάπτυξης επικοινωνιακών ικανοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων μαθητών – Τεχνικές ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, αναψυχής και αναδημιουργίας – Τεχνικές ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων για την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές -Τρόποι ενίσχυσης του μαθητή -Καταγραφή προβληματικών συμπεριφορών στη σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού – Τεχνικές αξιολόγησης-στοχοθεσίας-παρέμβασης στην εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Θεραπεία με την Βοήθεια Ζώων (Animal Assisted Therapy), Θεραπεία μέσω Εικαστικών Τεχνών (Art Therapy), Συμβουλευτική για Γονείς, Ειδικούς, Φροντιστές Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Με την λήξη του προγράμματος και εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια λαμβάνουν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης ενώ, εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία του Διεθνούς Φορέα Προαγωγής Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας Childhood, Adolescence, Family VENETI FOR CBT

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Βασιλική Γ.Βενέτη: ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, University of Indianapolis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-ΒΑ Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης, Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο-Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, ΕΠΙΨΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κόστος συμμετοχής Προγράμματος Επιμόρφωσης: 120€

Τρόπος πληρωμής: Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται σε 6 ισόποσες δόσεις των 20€ σε κάθε συνάντηση

Χώρος Διεξαγωγής: ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Λ. Κηφισίας 66 & Μεσσηνίας 2, Αμπελόκηποι, Αθήνα (στάση μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ) 4ος όροφος

Διαδικασία εγγραφής: Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ τηλεφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή, 13:00 με 15:00: Βασιλική Βενέτη, Τηλ: 210.6993276

Τηρώντας τα πρωτόκολλα για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, συστήνεται στους εκπαιδευόμενους η χρήση ιατρικής/προστατευτικής μάσκας καθώς και η τήρηση φυσικής απόστασης κατά την διάρκεια διεξαγωγής των σεμιναρίων. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούται να έχουν δικό τους μπλόκ σημειώσεων καθώς και στυλό για την ενίσχυση της ατομικής προστασίας.