Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

ΈΝΑΡΞΗ Προγράμματος Επιμόρφωσης Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

2 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

1 εκδήλωση,

-

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

-

ΈΝΑΡΞΗ Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Θετική Ψυχολογία

2 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Θετική Ψυχολογία

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης

0 εκδηλώσεις,