Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Πρόγραμμα Εγκληματολογικής & Ανακριτικής Ψυχολογίας

Η εγκληματολογία είναι η επιστήμη που μελετά τόσο τα χαρακτηριστικά της εγκληματικής πράξης όσο και των πρωταγωνιστών αυτής, δηλαδή του θύτη-δράστη και του θύματος. Παράλληλα, στο πλαίσιο πρόληψης αλλά αντιμετώπισης της εγκληματικής συμπεριφοράς, η εγκληματολογική επιστήμη ασχολείται με τη λειτουργία του συστήματος της Ποινικής Δικαιοσύνης το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή των μέτρων κατά κάθε άνομης ενέργειας.

Στα σεμινάρια του προγράμματος Εγκληματολογικής και Ανακριτικής Ψυχολογίας, η Εγκληματολογική επιστήμη παρουσιάζεται σε συσχετισμό με θέματα ψυχολογίας, ψυχοπαθολογίας και ψυχοθεραπείας ενώ, με τη συνδρομή των βασικών αρχών της ανακριτικής, εξετάζεται ο τρόπος που διεξάγεται η έρευνα, η συλλογή, ο έλεγχος και η ερμηνεία του αποδεικτικού υλικού, σχετικά με τη διάπραξη εγκλήματος και την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη. Τέλος, προτείνονται ψυχολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αντιμετώπισης και μελλοντικής αποτροπής των εγκληματικών πράξεων.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

02/11/2019, 16:00-18:00 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία- Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Αιτιολογία του Εγκλήματος

03/11/2019, 16:00-18:00 Η Ψυχοπαθολογία και η παθολογία στο έγκλημα – Κλινικά Στοιχεία Προφίλ Θύτη και Θύματος

09/11/2019, 16:00-18:00 Η Ανακριτική Διαδικασία: Στάδια και τεχνικές – Ο μάρτυρας, το θύμα και ο ένοχος στην ανάκριση

10/11/2019, 16:00-18:00 Αναγνώριση Ψεύδους: Βασικά χαρακτηριστικά ψεύδους, τεχνικές σωστών ερωτήσεων, αναγνώριση λεκτικών και μη-λεκτικών στοιχείων ψεύδους

30/11/2019, 16:00-18:00 Τεχνολογία & Έγκλημα – Διαδικτυακό Έγκλημα: Τα είδη και η μεθοδολογία των εγκλημάτων τεχνολογίας

Ενδοοικογενεική Βία & Κακοποίηση: Μορφές εγκλημάτων κακοποίησης, αιτιολογία και αντιμετώπιση του φαινομένου

01/12/2019, 16:00-18:00 Τρομοκρατία – Ομηρία – Σύνδρομο Στοκχόλμης:  Ορισμός της τρομοκρατίας, Προφίλ και Τυπολογία Τρομοκρατών, Τεχνικές Διαπραγματευτικής Διαδικασίας

 

Με τη λήξη του προγράμματος και εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια του προγράμματος λαμβάνουν το Δίπλωμα Εισαγωγής στην Εγκληματολογική και Ανακριτική Ψυχολογία, αναλυτικό οδηγό περιγραφής των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος ενώ εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία FORENSIC CBT UNIT του Διεθνούς Φορέα Προαγωγής της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας VENETI FOR COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Βασιλική Γ. Βενέτη

ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, University of Indianapolis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

BA Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο

Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία ΕΠΙΨΥ, Ελλάδα

Εκπαιδευμένη στις Δικαστικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Αυστραλία-Ηνωμένο Βασίλειο

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Επαγγελματίες Ψυχολογικών, Κοινωνικών, Εγκληματολογικών, Νομικών Επιστημών, Σώματα Ασφαλείας

Φοιτητές και Σπουδαστές όλων των Επιστημών

Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος Διεξαγωγής: ΔΔΕΕΨΥ® Ελλάδα, Λ. Κηφισίας 82, Αθήνα (στάση μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ)

Κόστος Προγράμματος: 60€ το οποίο καταβάλλεται τμηματικά 10 ευρώ σε κάθε σεμινάριο

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ τηλεφωνικά : Βασιλική Βενέτη, Δευτέρα-Παρασκευή, 13:00-15:00, Τηλ: 210.6993276