Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Η παράλληλη στήριξη αφορά μαθητές που εμφανίζουν σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες που πηγάζουν από αισθητηριακές, νοητικές ή γνωστικές και αναπτυξιακές δυσλειτουργίες οι οποίες επιδρούν στη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και της μάθησης.

Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης είναι ιδιαίτερα απαιτητικός αφού καλείται να δράσει ως διερμηνέας των αναγκών του παιδιού, ως διευκολυντής επικοινωνίας αλλά και ως υπερασπιστής της ποιότητας ζωής του στο περιβάλλον της συνεκπαίδευσης λειτουργώντας παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
-Δυσκολίες των μαθητών (Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος,
Νοητική Υστέρηση, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες)
-Συνεκπαίδευση και παράλληλη στήριξη
-Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης
-Τεχνικές αξιολόγησης-στοχοθεσίας-παρέμβασης
στην εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
-Λειτουργικότητα του μαθητή σε σχέση με το σχολικό
περιβάλλον εντός και εκτός της τάξης
-Τεχνικές ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων για την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές
-Τρόποι ενίσχυσης του μαθητή
-Καταγραφή προβληματικών συμπεριφορών
στη σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού
-Επικοινωνία με γονείς και άλλους εμπλεκόμενους στη
μαθησιακή διαδικασία
-Οργάνωση του τετραδίου επικοινωνίας με την οικογένεια
-Μελέτη περιστατικών
-Συζήτηση επί των θεμάτων

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Φοιτητές και Σπουδαστές όλων των Επιστημών
Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας/Ανθρωπιστικών/Παιδαγωγικών Επιστημών
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Βασιλική Γ. Βενέτη: ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, University of Indianapolis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-ΒΑ Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης, Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο-Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, ΕΠΙΨΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος Διεξαγωγής: Βασιλική Βενέτη, Λοξής Φάλαγγος 13, 1ος όροφος, Θήβα

Κόστος Συμμετοχής: 10€

Παρέχεται: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Διαδικασία εγγραφής: Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ τηλεφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή, 13:00 με 15:00: Βασιλική Βενέτη, Τηλ: 2262400525