Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Σεμιναρίων στη Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

3 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Σεμιναρίων στη Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

-

ΈΝΑΡΞΗ Προγράμματος Ψυχολογίας Βρέφους, Παιδιού, Εφήβου

3 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Ψυχολογίας Βρέφους, Παιδιού, Εφήβου

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Εθισμός στο Διαδίκτυο – Παιδική Πορνογραφία

1 εκδήλωση,

-

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ψυχολογικές Στρατηγικές-Αμυντικοί Μηχανισμοί

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Ψυχολογίας Βρέφους, Παιδιού, Εφήβου

3 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Ψυχολογίας Βρέφους, Παιδιού, Εφήβου

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

-

ΈΝΑΡΞΗ Προγράμματος Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

3 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση