Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

-

ΈΝΑΡΞΗ Προγράμματος Επιμόρφωσης στην Συμβουλευτική Πένθους

3 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Συμβουλευτική Πένθους

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ψέματα και Εξαπάτηση. Πως μπορούν να εντοπιστούν?

1 εκδήλωση,

-

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές-Παραφιλίες

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Συμβουλευτική Πένθους

2 εκδηλώσεις,

-

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Συμβουλευτική Πένθους

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,